Hammaddesi odun olan kağıt ve kartondan yapılmış ambalaj, karton, ürün vb. kağıt atıklar.
Kullanılmayan, atık derecesindeki polipropilen atıkları.
Ambalaj atığı, poşet vb. plastik ve naylon atıklar.
Hurda plastik, polip, halı kenarı, halı saçağı, üstüpü, drezin hurdası, tekstil ve plastik atıklarını toplayarak geri dönüşüme ve ülke ekonomisine kazandırılmasında önemli yatırımlar yapmaktayız.